Základná organizácia Slovenského zväzu v Trnave (ZO SZV Trnava)

Sme zanietení včelári z Trnavy a okolia združení v najväčšom slovenskom včelárskom spolku Slovenskom zväze včelárov, konkrétne v trnavskej základnej organizácii. Spoločne s mestom Trnava organizujeme Trnavský včelársky festival a ďalšie krásne projekty pre Trnavčanov aj netrnavčanov.

Okrem toho vedieme krúžky, kde vzdelávame začínajúcich včelárov. Propagujeme včelárske remeslo a šírime osvetu o včelách a včelích produktoch.

Kontakt:

František Hájik, predseda ZO SZV Trnava

tel.: +421 905 430 430

e-mail: ferko.hajik@gmail.com 

Peter Trnka, tajomník ZO SZV Trnava

tel.: +421 905 203 365

e-mail: trnka.peter.sfz@gmail.com 

Martin Štrbka, hospodár ZO SZV Trnava

tel.: +421 907 426 684

e-mail: martin.strbka@gmail.com